آموزش word2013 جلسه دوم

سرفصل های جلسه دوم

آشنایی با محیط برنامه Word
نحوه ایجاد یک سند خالی
ذخیره کردن یک سند
باز کردن یک سند
روش های خارج شدن از برنامه

کانال شهر فن آوری اطلاعات در تلگرام:
telegram.me/it30t_channel