استند آپ کمدی و شوخی ها و جوک های خنده دار در برنامه

حسن ریوندی مهمان شبکه ۲ ، در این برنامه شاهد استند آپ کمدی و جوک های خنده دار از حسن ریوندی خواهید بود
www.hasanreyvandi.com