کمدی و طنازی حسن ریوندی و امیر تتلو

شوخی و تقلید صدای خنده دار امیر تتلو ، اجرایی از حسن ریوندی

www.hasanreyvandi.com