فیزیک 1: مکانیک کلاسیک، دانشگاه MIT، جلسه 5

"دوره آموزشی ""فیزیک 1: مکانیک کلاسیک"" دانشگاه MIT و سایر مجموعه های آموزشی را در سایت پوناتو به آدرس www.ponato.com ببینید.
"