فیزیک 1: مکانیک کلاسیک، دانشگاه MIT، جلسه 1

دوره آموزشی "فیزیک 1" دانشگاه MIT و سایر مجموعه های آموزشی را در سایت پوناتو به آدرس www.ponato.com ببینید.