یکی از خنده دار ترین و پر هیجان ترین کنسرت های خنده حسن ریوندی

یکی از خنده دار ترین و پر هیجان ترین کنسرت های خنده حسن ریوندی
آیتم ها و قسمت های مختلفی در این کلیپ قرار گرفته شده است
www.hasanreyvandi.com