عملکرد پورفاطمی در مجلس

236
08 بهمن 1394

نگاهی به عملکرد ضعیف اقای نماینده...

فیلمدشتیشهریاریخورموجپورفاطمیمجلس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x