حل مشکل مرورگر اپل در سراسر دنیا

گره از مشکل ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﻭﻳﮋﻩ اﭘﻞ باز شد!

ساعاتی پیش مرورگر ویژه اپل در سراسر جهان با مشکل مواجه شده است...

www.vgozar.ir