لحظه انفجار انتحاری داعش

لحظه نابودی یک انتحاری داعش که توسط تیم رسانه بسیج مردمی در خط مقدم ضبط شده

به سایت ما هم سری بزنید nab-jahadi.rzb.ir

فیلمداعشانتحاریلحظه انفجارسوریهناب جهادی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x