جوک های فوق العاده خنده دار و جدید 2016 - آخر خنده

اجرای کمدی و طنز خنده دار حسن ریوندی، قسمت های باحال و جوک های جدیدی در این کلیپ گنجانده شده است

www.hasanreyvandi.com