کارناوال ونیز آغاز شد

این کارناوال که همه ساله در شهر ونیز ایتالیا برگزار میشود، امسال نیز با نمایش هایی در کانال های این شهر آغاز شد.