بی شوهری

مدتی بود درگیر مشکلاتی بودیم . به همین دلیل کار زیاد جالب نشده از نظر خودمون
ولی قسمت های آینده سنگ تموم میزاریم
https://telegram.me/bingbin