مسابقات قهرمانی باریستا ایران ۲۰۱۵ دور نهایی - کیش

مسابقات قهرمانی باریستا ایران ۲۰۱۵ دور نهایی - ایران - کیش www.iranianbaristaguild.com

فیلمقهوهباریستالاته آرتلیلا قمبریمحمدآقامحمدخانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x