تقلید صدای خیلی دیدنی بیک ایمانوردی - آخر خنده

صداسازی شخصیت های فیلم قدیمی ( همسفر ) شخصیت هایی همچون رضا بیک ایمانوردی ، بهروز وثوقی و ... به همراه مهدی نقلی عزیز ، پیشنهاد می کنیم حتما ببینید