انیمیشن کوتاه بارن-ای (BURN-E)

انیمیشن زیبای بارن-ای (BURN-E)تولید شده در شرکت پیکسار – Pixar