صدا گذاری نمایشنامه ایام فاطمیه شهر میانرود

این کلیپ عکس های پشت صحنه صدا گذاری نمایشنامه ایام فاطمیه و همچنین عکس های آماده سازی محل اجرای نمایشنامه و عزاداری ایام فاطمیه شهر میانرود می باشد
Http://Www.mohebezahra.ir