تبریز قدیم

فیلم تبریز قدیم تهیه شده در روابط عمومی شهرداری کلانشهر تبریز تقدیم به شما عزیزان امیدوارم از تماشای آن لذت ببرید.