افسون آذربایجان

فیلمی از سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان آذربایجان شرقی برای معرفی پتانسیل های گردشگری استان آذربایجان شرقی به خصوص شهر تبریز امید وارم با تماشای این فیلم به استان من مسافرت کرده و از جذابیت های آن لذت ببرید.