خنده دار ترین جوک ها و طنز ها با حضور شهاب حسینی

اجرا کمدی و طنز به دعوت شهاب حسینی عزیز در اجرای ( شهر فرش ) www.hasanreyvandi.com