کمپ سوماترا ۲۰۱۵

تیم اعزامی انجمن باریستای ایران به مزارع قهوه اوران گوتان در سوماترای اندونزی با حضور افراد برجسته صنعت قهوه و باریستا از جمله کریستین اولریخ ( قهرمان جهانی لاته آرت سال ۲۰۱۴ ) کیارا برگونزی ( قهرمان لاته آرت ایتالیا سال ۲۰۱۴ ) سارا الن ( سردبیر مجله باریستا ) و ... www.iranbarista.ir