انهدام تونل تروریست ها توسط ارتش

فيلمي از منهدم کردن تونل تروريستها در سوريه توسط رزمندگان

به سایت ما سری بزنید Nab-Jahadi.rzb.ir

نظامیارتشداعشارتش سوریهسپاه پاسدارانسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x