فرود نافرجام موشک منجر به انفجار شد.

280
28 دی 1394

موشک ماهواره بر، پس از فرود نافرجام منفجر شد و آتش گرفت.
فالکن ۹ موشکی تجاری از گروهِ موشک های شرکتِ اسپیس‌اکس آمریکاست.
فالکن ۹ برای بردن محموله به مدار زمین طراحی و ساخته شده و بلندای آن به ۶۷ متر می‌رسد.

حوادثفالکنانفجار موشکمنفجر شدن موشک فالکن 9فرود نافرجام موشک منجر به انفجارفرود نافرجام موشک فالکن 9

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x