پیرمرد یا داف
بهتر نیست به جای ناموس مردم به سالمندان توجه کنیم :|
سالمند عزیز شما هم رعایت کن دیگه نیازی به نفرین نیست
https://telegram.org/bingbin

طنزانیمیشنانیمیشن باحالکلیپ خنده داربینگ بین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x