تیزر شانزدهمین کنگره سرداران و 4000 شهید منطقه 17 تهران همزمان با اربعین خاکسپاری 5 شهید گمنام ابوذر دارالشهدای تهران

تیزر شانزدهمین کنگره سرداران و 4000 شهید منطقه 17 تهران همزمان با اربعین خاکسپاری 5 شهید گمنام ابوذر دارالشهدای تهران