تست موفق موشک «excalibur-N5»

تست موفق موشک «excalibur-N5» که قرار است در اختیار نیروی دریایی امریکا قرار بگیرد و سه برابر نسبت به نمونه های مشابه قوی تر و دقیق تر است.

به سایت خبر ناب جهادی سر بزنید http://nab-jahadi.rzb.ir/