ریختن نخاله ساختمانی در قلعه تپه ابهر (توسط شهرداری)

فیلم برداری در تاریخ:25دی1394توسط عضو گروه ابهر شناسی نور ایران.
وبگاه اطلاع رسانی گروه ابهر شناسی نور ایران،به آدرس:http://asni.mihanblog.com