وضعیت قلعه تپه ابهر و دیوارهای تاریخی آن

وضعیت قلعه تپه ابهر و دیوارهای تاریخی آن(25دی1394)
وبگاه اطلاع رسانی گروه ابهر شناسی نور ایران،به آدرس:http://asni.mihanblog.com