دریاچه کینه ورس ابهر

دریاچه سد کینه ورس،در فاصله ۱۴ کیلومتری جنوب غربی شهرستان ابهر و حدود ۵ کیلومتری روستای کینه ورس قرار دارد. این سد بر روی شاخه از رودخانه ابهر رودبه جنوب به طرف شمال جریان داشته و به دشت تاکستان وارد می شود با مختصات جغرافیایی ذیل احداث می شود. از شاخه های رودخانه ابهر رود به منظور ذخیره آب جهت تامین آب شرب شهر ابهر و همچنین توسعه کشاورزی و باغداری حد فاصل ابهر و تاکستان مورد نظر قرار گرفت.