گسترش بلاها با افزایش گناهان

گزیده ی نکات ناب برنامه ی درسهایی از قرآن

مذهبیاستاد محسن قرائتیدرسهایی از قرآناحسان و امداد به دیگرانگسترش بلاها با افزایش گناهان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x