کتک زدن، بچه را پر رو می کند.

گزیده ی نکات ناب برنامه ی درس هایی از قرآن

مذهبیاستاد قرائتیدرسهایی از قرآنپیشگیری در مسائل خانوادگی و اجتماعیمسائل تربیتی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x