حذف مرز و شرط در دعاها

گزیده ی نکات ناب برنامه ی درسهایی از قرآن

مذهبیاستاد قرائتیدرسهایی از قرآنزندگی مهدوی در سایه دعای عهدآداب دعا کردن

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x