کسب علم برای تقرب به خدا

گزیده ی نکات ناب برنامه ی درسهایی از قرآن

مذهبیاستاد محسن قرائتیدرسهایی از قرآناصول کار فرهنگی در جامعهکسب علم برای تقرب به خدا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x