اگر نماز خواندن بلد نیستی، برو یاد بگیر!

گزیده ی نکات ناب برنامه درسهایی از قرآن