کشف مومیایی در شهرستان ابهر

درسال1390 در شهرستان ابهر مومیایی بسیار پرقدمت و شگفت انگیزی به دست آمده است که ظاهرا به کلی تاریخ و تمدن غرب کشور را دگرگون کرد. این اولین مومیایی شگفت انگیزی است که در غرب کشور و در شهرستان ابهر واقع در استان زنجان یافت شده است.(ابهر )
اطلاعاتی در مورد این مومیایی تا کنون انتشار نشده است.
http://www.iranvij.ir