کلیپ تصویری فروپاشی از کمونیسم تا صهیونیسم

فیلمکمونیسمصهیونیسمفروپاشی شورویامام خمینی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x