طرح های ملی آقای پورفاطمی

230
21 دی 1394

طرح های ملی که توسط آقای پورفاطمی اجرا شده اند بر اساس بیانیه دفتر ایشان.

خبریپورفاطمیمجلسبوشهردشتی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x