شوخی و تقلید صدا های خنده دار و شوخی ریوندی

گلچینی از طنز خنده دار و شومنی های باحال حسن ریوندی در برج میلاد

www.hasanreyvandi.com