دوره تخصصی ایبریک کافی

آموزش روش ها و مهارت های دم کردن قهوه به سبک ایبریک - تربیت داورهای مسابقات تخصصی ایبریک - مدرس : Annemarie Tiemes (هماهنگ کننده ارشد آموزش انجمن تخصصی قهوه اروپا) - شانزدهم دی ماه ۱۳۹۴ - اطلاعات بیشتر : www.iranbarista.ir