تیزر سریال جانگ یونگ شیل

اگر به تاریخ کره علاقه مند هستید این سریال رو تماشا کنید .این سریال در زمان پادشاه سجونگ کبیر اتفاق می افتد