نمایش کمدی موزیکال وایســـا دنیـــا

محل اجرا : شریعتی تقاطع بهار شیراز سینما ایران
تلفن رزرو :7-77641126
شنبه و سه شنبه نیم بها