مسابقه ملی باریستای ایران

دوره مقدماتی ملی باریستای ایران با حضور لیلا قنبری(قهرمان مسابقات باریستا آمریکا ۲۰۱۵ ) www.iranbarista.ir