سوتی و خنده های حسن ریوندی دار در شبکه 5 - برنامه زنده

اجرای فوق العاده خنده دار و جدید حسن ریوندی در شبکه 3 - این اجرا به همراه سیدمرتضی حسینی و حسینیان انجام شده که آیتم های بسیار دیدنی و جذابی در آن قرار گرفته است

www.hasanreyvandi.com