خفن ترین مصاحبه فرزاد حسنی در رادیو - خنده دار

اجرای خنده دار و بسیار زیبای حسن ریوندی در رادیو به همراه فرزاد حسنی عزیز
www.hasanreyvandi.com