تجمع اعتراضی و پایین کشیدن پرچم آل سقوط توسط ساروی ها

تجمع اعتراض آمیز و پایین کشیدن پرچم آل سقوط ملعون توسط ساروی ها در پارک ملل به تاریخ ۹۴/۱۰/۱۳

سیاسیپرچم آل سعودآل سقوطپارک ملل ساریفدایی دو اربابتجمع اعتراض آمیز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x