شیاتسو یک ـ آموزش رایگان ماساژ شیاتسو کوثرپرداز

بخش اول از مثال های نمونه رایگان ماساژ شیاتسو کوثرپرداز
آلبوم کامل آموزش ویدئویی ماساژ درمانی ژاپنی شیاتسو به زبان فارسی http://kowsarpardaz.com/product/shiatsu