کلیپ زیبای امیرعلی ((( بس کن میدونم... )))

امیر علی خواننده ای معروف با صدایی جذاب و دلنشین کلیپی رو ساخت به اسم بس کن میدونم ..