جوک های جنتی از زبان حجت الاسلام شجونی

گفتگوی ویژه رضا رشیدپور و حجت الاسلام شجونی که ایشون جوک های جالبی درباره جنتی میگه.