مقدمه كلاس مدیریت نرم افزار مدیران

كلاس مدیریت نرم افزار مدیران بصورت سالانه برگزار می گردد . در این كلاس نحوه كنترل نرم افزار و تغیر در متور نرم افزاری آن آموزش داده می شود . مبانی این تغیرات یادگیری زبان SQL است كه بصورت ساده در این كلاس برای رشته های دامپروری عنوان میگردد و با توضیح و فیلم آموزشی به علاقمندان آموزش داده میشود . فیلم مذكور بخش اول این كلاس است كه با عنوان مقدمه تقدیم میگردد M۸۸۸.ir