تا حالا منفجر شدن یه پالایشگاه رو دیده بودین؟

انفجار وحشتناک یک پالایشگاه