بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کلیپ رو ببینید.فاز میپرونید.خیلی عجیبه

صدای معروف و زیبایی که متعلق به یک مرد است! کی باورش میشه